Kalender Akademik 2019/2020 Ganjil

KRS Online : 09 September 2019 s/d 01 April 2020
Ubah KRS : 31 Oktober 2019 s/d 01 April 2020
Bayar SPP : 26 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019
Perkuliahan : 09 September 2019 s/d 28 Februari 2020
Ujian Tengah Semester (UTS) : 09 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019
Ujian Akhir Semester (UAS) : 17 Februari 2020 s/d 21 Februari 2020
Batas Pengajuan Cuti : 09 September 2019