Kalender Akademik 2020/2021 Ganjil

KRS Online : 01 September 2020 s/d 15 September 2020
Ubah KRS : 09 September 2020 s/d 20 September 2020
Bayar SPP : 01 September 2020 s/d 28 Februari 2021
Perkuliahan : 01 September 2020 s/d 28 Februari 2021
Ujian Tengah Semester (UTS) : 26 Oktober 2020 s/d 24 Februari 2021
Ujian Akhir Semester (UAS) : 11 Januari 2021 s/d 28 Februari 2021
Batas Pengajuan Cuti : 01 September 2020